Stanovení nebezpečného výrobku: toaletní voda CUBA ORIGINAL

Vytvořeno: 12. 4. 2016 Poslední aktualizace: 12. 4. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

CUBA ORIGINAL
by PARFUMS DES CHAMPS, CUBA GOLD FOR MEN, EAU DE TOILETTE – NATURAL SPRAY

č. šarže (LOT: N): 9655, EAN: 5425017732389

 

Výrobce dle značení/ Země původu: NEW BRAND PERFUMES, 1780 WEMMEL, PO BOX  – 1/ Belgie
Distributor: neuveden
Prodejce: Van Dung Le, Česká 4749, 760 05 Zlín, IČ: 60375671 (prodejna: TEXTIL-OBUV-KABELKY, Kvítková 4122, 765 01 Zlín)

Popis: Jedná se o toaletní vodu v hnědé lahvičce ve tvaru doutníku vloženou do oranžové plechové krabičky válcovitého tvaru s víčkem. Na plechové krabičce se nacházejí anglické texty identifikující výrobek a výrobce, seznam přísad, čarový kód, šarže, upozornění a varování v několika jazycích, symbol Zeleného bodu, piktogram hořlaviny, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku).

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Laboratorními testy byly ve složení výrobku nalezeny látky amyl cinnamal (v množství 0,0019 % hm.) a hexyl cinnamal (v množství 0,0021 % hm.). Tyto látky nejsou uvedeny v seznamu přísad na obale výrobku, což je v rozporu se zněním odst. 1 písm. b) článku 14 výše citovaného nařízení, podle kterého kosmetické přípravky nesmějí obsahovat látky, které jsou použity v rozporu s omezeními stanovenými v příloze III – přítomnost nalezených látek (ref. č. 67 a 87) musí být vyznačena v seznamu přísad, pokud jejich koncentrace překračuje 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že kontaktem pokožky s určitými látkami v určité koncentraci může dojít k imunopatologické reakci. Pokud takový spotřebitel nevyloučí používání těchto alergenních látek, může dojít např. až k celkovému poškození kůže. To může následně vést k zhoršení kvality života. Proto v případě použití stanovených alergenních látek (v množství nad 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují) musí být spotřebitel o jejich výskytu ve složení kosmetického přípravku informován, aby se použití takového kosmetického přípravku mohl vyvarovat a mohl tak předejít alergické reakci.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy