Stanovení nebezpečného výrobku: toaletní parfém Miss AMERICA PARFUM DE TOILETTE

Vytvořeno: 12. 4. 2016 Poslední aktualizace: 12. 4. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

Miss AMERICA PARFUM DE TOILETTE
EAN (na vnějším obalu): 6 937926304339 (kód neexistuje)

 

Výrobce (na obalu, v němž je výrobek naplněn): Made in Source of Beauty Cosmetics Co., Ltd.
Země původu (na vnějším obalu): Čína
Dovozce/ Distributor: neuveden
Prodejce: Thi Thuy Quynh Do, Na lukách 3325/9, 615 00, Brno – Židenice, IČ: 25487019 (prodejna: Obchodní dům KORUNA, náměstí Svobody 1321, 755 01 Vsetín)

Popis: Jedná se o toaletní parfém v poloprůsvitné lahvičce válcovitého tvaru se stříbrným uzávěrem vložený do papírové krabičky v barvách a symbolech vlajky USA. Na lahvičce a papírové krabičce je obrázek sochy Svobody a anglické texty identifikující výrobek. Dále se na papírové krabičce nachází seznam přísad, jmenovitý obsah, vícejazyčné texty týkající se upozornění a varování, země původu a neexistující čarový kód.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Laboratorními testy byly ve složení výrobku nalezeny látky citral (v množství 0,0018 % hm.), hydroxycitronellal (v množství 0,0058 % hm.), coumarin (v množství 0,048 % hm.), farnesol (v množství 0,017 % hm.), lilial (v množství 0,081 % hm.), linalool (v množství 0,046 % hm.) a hexylcinnamlaldehyd (v množství 0,096 % hm.). Tyto látky nejsou uvedeny v seznamu přísad na obale výrobku, což je v rozporu se zněním odst. 1 písm. b) článku 14 výše citovaného nařízení, podle kterého kosmetické přípravky nesmějí obsahovat látky, které jsou použity v rozporu s omezeními stanovenými v příloze III – přítomnost nalezených látek (ref. č. 70, 72, 77, 82, 83, 84 a 87) musí být vyznačena v seznamu přísad, pokud jejich koncentrace překračuje 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že kontaktem pokožky s určitými látkami v určité koncentraci může dojít k imunopatologické reakci. Pokud takový spotřebitel nevyloučí používání těchto alergenních látek, může dojít např. až k celkovému poškození kůže. To může následně vést k zhoršení kvality života. Proto v případě použití stanovených alergenních látek (v množství nad 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují) musí být spotřebitel o jejich výskytu ve složení kosmetického přípravku informován, aby se použití takového kosmetického přípravku mohl vyvarovat a mohl tak předejít alergické reakci.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy