Stanovení nebezpečného výrobku: TMT FOND DE TEINT, MAKE-UP FOUNDATION

Vytvořeno: 22. 3. 2017 Poslední aktualizace: 22. 3. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

TMT FOND DE TEINT, MAKE-UP FOUNDATION

EAN: 6948044500329 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: Duy Ninh Le, Frýdlantská 265, 463 65 Nové Město pod Smrkem, IČO: 49258800                                  (Tržnice, Frýdlantská 265, 463 65 Nové Město pod Smrkem)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – make-up – v průhledné skleněné nádobce s plastovým aplikátorem a průhledným plastovým víčkem. Na nádobce se nacházejí texty identifikující výrobek, seznam přísad, neexistující čárový (EAN) kód, symbol Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a piktogram výrobku netestovaného na zvířatech („králík v trojúhelníku“) – takové značení je ale v rozporu s platnou legislativou. Nejsou totiž přípustná tvrzení, která vyvolávají dojem, že přípravek má zvláštní přínos, přičemž ve skutečnosti představuje pouhé dodržení minimálních právních požadavků (takovým minimálním požadavkem je platný všeobecný zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech). Výrobek je prodáván volně, může být uložen ve skupinovém obalu (papírové skládačce), na které je kromě textů uvedených na nádobce i kód výrobku (Item No.: 7702).  Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce/dovozce), jmenovitý obsah, šarže, datum minimální trvanlivosti a povinné české texty.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy