Stanovení nebezpečného výrobku: termoska HIGH GRADE VACUUM FLASK

Vytvořeno: 27. 9. 2016 Poslední aktualizace: 27. 9. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

HIGH GRADE VACUUM FLASK, 18/8 Stainless Steel, 0,5 l,

Valentino Coupeau PAIRS

značení dle dolepené etikety: Termoska, Item No: 291228037,

EAN: 868912280378 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni / Čína

Dovozce: Bohemia Corporation s.r.o., Na Zámecké 1518/9, 140 00 Praha 4 – Nusle,

IČ: 27902579 (živnost ukončena 21. 10. 2014)

Prodejce: Xuan Hoang Tranh, Svárov 1040, 755 01 Vsetín, IČ: 27850048

(CENTRUM-ASIA, TRŽNICE, PRODEJNÍ SKLAD, PANČAVA, tržnice za Pančavou, 755 01 Vsetín)

 

Popis výrobku: Nerezová termoska o objemu 0,5 l s na těle nalepenou papírovou etiketou „Valentino Coupeau PAIRS“, uložená v černo-červené papírové skládačce s anglickými nápisy identifikujícími výrobek a zemi původu. Na obal je nalepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku a dalšími českými texty, kódem výrobku, neexistujícím čárovým kódem, uvedením dovozce se zaniklou živností, neoprávněně použitou značkou shody CE, recyklačním symbolem, piktogramem výrobku nevhodného pro děti do 3 let a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Odůvodnění: Laboratorními rozbory byla ve výluhu z plastového černého uzávěru zjištěna přítomnost primárních aromatických aminů v množství 0,11mg/kg simulantu. Výrobek pro tento obsah primárních aromatických aminů nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 10 nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve spojení s odstavcem 2 přílohy II. Bylo zjištěno, že se mj. jedná o látku s možnými karcinogenními účinky na lidský organismus, zejm. na játra a štítnou žlázu: 4,4´-diaminodifenylmethan (CAS No. 101-77-9), dále o látku s karcinogenním potenciálem u člověka 2-naftylamin (CAS No. 91-59-8) a látku s možnými karcinogenními účinky na lidský organismus o-toluidin (CAS No. 95-53-4) (oboje zejm. na močový měchýř) a nakonec o-anisidin (CAS No. 90-04-0), karcinogen s bezprahovými účinky. Rovněž byla zjištěna přítomnost anilinu (CAS No. 62-53-3), rovněž karcinogenní látky s možnými účinky zejm. na močový měchýř.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy