Stanovení nebezpečného výrobku: tác HUBERT TRAY

Vytvořeno: 10. 3. 2022 Poslední aktualizace: 10. 3. 2022

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

tác HUBERT TRAY
údaje dle dolepené etikety: č. šarže 1021, č. výrobku 4911272
EAN kód: 5710046019298

Výrobce/ Země původu: JYSK a/s, Soedalsparken 18, DK-8220 Brabrand, Dánsko/ Čína

Distributor dle nabývacího dokladu: JYSK Sp. Z o.o., Meteorytowa 13, 80-299 Gdansk

Prodejce: JYSK s.r.o., Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO: 26760746, (výrobek byl prodejcem stažen z trhu)
(prodejna: JYSK Čestlice, U Makra 123, 251 01 Čestlice)

Popis: plastový tác obdélníkového tvaru se zvýšeným okrajem a různobarevným geometrickým dekorem. Na zadní straně tácu je nalepená bílá etiketa s názvem výrobku, rozměry (27x 38 cm), s cizojazyčnými texty s názvem výrobku a složením, údajem o zemi původu, výrobci, s číslem šarže 1021, produktovým číslem výrobku 4911272, EAN kódem, se symbolem výrobku pro styk s potravinami (pohárek s vidličkou) a symbolem nevhodnosti použití výrobku do myčky nádobí.

Odůvodnění: Plastové materiály určené pro styk s potravinami (food contact materials, dále jen FCM) mohou být vyrobeny pouze z látek náležitě posouzených a autorizovaných v souladu s kapitolou II, oddíl 1, čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I (Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů). Používání bambusových a jiných neautorizovaných rostlinných přísad v plastových materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami může představovat riziko pro lidské zdraví, ke kterému může dojít při akcelerující degradaci některých těchto plastů. To může vést k migraci některých látek do potravin (formaldehyd, melamin) v množstvích, která překračují povolené limity a mohou představovat riziko pro lidské zdraví.