Stanovení nebezpečného výrobku: Stíny na oči Qianyu New Attractive Fashion Color

Vytvořeno: 2. 10. 2017 Poslední aktualizace: 2. 10. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Qianyu New Attractive Fashion Color

značení dle dolepené etikety: Qianyu, STÍNY NA OČÍ, ITEM NO: LL1829

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: Son Nguyen Van – LILIE, Chaloupky 253, 687 24 Uh. Ostroh – Ostrožské Předměstí, IČO: 45594473 (prodejna smíšeného zboží LILIE, Hradišťská 196, 587 24 Uh. Ostroh)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – oční stíny – v černém čtvercovém plastovém obalu, na průhledném víčku je název výrobku. Na dně je nalepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, seznamem přísad (v podobě nevyhovující platné legislativě), nesrozumitelným datem minimální trvanlivosti a varováním. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce/dovozce), nominální obsah, šarže a uvedení data minimální trvanlivosti v předepsané podobě.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy