Stanovení nebezpečného výrobku: sprej pro zlepšení kvality sexu ACTIVMAX

Vytvořeno: 29. 8. 2016 Poslední aktualizace: 29. 8. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

ACTIVMAX, spray pour améliorer la qualité des rapports sexuels

(sprej pro zlepšení kvality sexu)

 

Odpovědná osoba/ Země původu: BEAUTY LINE s.r.o., Na okruhu 488/27, 142 00 Praha 4, IČ: 28569733/ Francie (dle značení)

Prodejce: prodej v ČR na základě objednávky z tištěných inzerátů v různých tiskovinách (časopisech)

 

Popis: Sprej, uvedený na trh jako kosmetický přípravek, je balen do průhledné plastové lahvičky (jmenovitý obsah 50 ml) s rozprašovačem. Na etiketě na lahvičce se nacházejí francouzské texty identifikující výrobek, jeho funkci a zemi původu. Na etiketě se nacházejí i další francouzské texty, jako varování či adresa firmy, pro kterou je výrobek distribuován. Žádný z textů na etiketě neuvádí jakoukoli kosmetickou funkci výrobku. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce) a povinné texty v českém jazyce. Část značení (seznam přísad) je provedena způsobem neodpovídajícím platné legislativě.

Odůvodnění a riziko: Odpovědná osoba nesplnila povinnost danou článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (dále jen nařízení) protože nepředložila orgánu dozoru informační dokumentaci včetně zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravku. Tím nebyla doložena bezpečnost kosmetického přípravku pro lidské zdraví ve smyslu článků 10 a 3 nařízení. Nebyly splněny další povinnosti, jako je předložení důkazu o dodržení správné výrobní praxe výrobce/osoby odpovědné nebo předložení důkazů o udávaných účincích kosmetického přípravku (což je v rozporu s články 11 a 20 nařízení ve spojení s nařízením Komise (EU) č. 655/2013).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy