Stanovení nebezpečného výrobku – Soli do koupele 500 g deklarovaného výrobce MAURIA HK s.r.o.

Vytvořeno: 1. 10. 2014 Poslední aktualizace: 1. 10. 2014

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

1/ SŮL DO KOUPELE Moře, 500 g, EAN 8594057442033 (kód patří firmě GRANEO s.r.o.)

2/ SŮL DO KOUPELE Skořice, 500 g, EAN 8594057442064 (kód patří firmě GRANEO s.r.o.)

3/ SŮL DO KOUPELE Konopí, 500 g

 

Výrobce dle značení/ Země původu: MAURIA HK s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25929771/ Česká republika

Společnost MAURIA HK s.r.o. uvedená na etiketě odmítá jakoukoli spojitost s předmětnými kosmetickými přípravky, není osobou odpovědnou za jejich uvedení na trh. Skutečný výrobce je dosud neznámý.

 

Prodejce výrobků č. 1 a 2: ČEVI s.r.o., Křižíkova 261/10d, 460 07 Liberec IX – Janův Důl, IČ: 27303454

(prodejna: tržnice, 1. máje 863/9, 460 01 Liberec III – Jeřáb)

TRANGOLI s.r.o., Písnické zahrady 443/45, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 24197785

(prodejna: tržnice v OC Delta, Fügnerova 667/7, 460 01 Liberec)

Prodejce výrobku č. 3: Kateřina Vřídilová, nám. Družby 1234/15, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 73350893 (prodejna: BENY – Květiny, Dárková síň, Trafika, nám. Družby 1234/15, 708 00 Ostrava – Poruba)

 

Popis: Jedná se o kosmetické přípravky (soli do koupele) balené v cca 11 cm vysokém zářivě zeleném plastovém kelímku s modrým víčkem. Grafická úprava etiket je jednotná, etikety se liší barvou (Moře – modrá barva, Skořice – hnědočervená barva, Konopí – zelená barva). Na etiketách jsou uvedeny čarové (EAN) kódy, patřící cizí firmě (GRANEO s.r.o.). Dále jsou na nich uvedeny pokyny k používání výrobku, upozornění a informace o složení.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit informace o rámcovém složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření. Vzhledem k nepřístupnosti dokumentace výrobků nelze vyloučit skutečnost, že nebyla vůbec vypracována zpráva o jejich bezpečnosti.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy