Stanovení nebezpečného výrobku: Snídaňová sada CARS RSN

Vytvořeno: 22. 7. 2016 Poslední aktualizace: 22. 7. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Snídaňová sada CARS RSN

(talíř, miska, kelímek)  

EAN kód: 71476005621008000699 (kód neexistuje)

 

Výrobce: Stor S.L., Paseo General Martínez Campos, 53, 28010 Madrid, Španělsko

Země původu: Čína

Distributor: KiK textil a Non-Food spol. s r.o., Českomoravská 930/22, 190 00 Praha

Prodejce: KiK textil a Non-Food spol. s r.o., Palackého 2857, 530 02 Pardubice

 

Popis: Jedná se o 3dílnou keramickou snídaňovou sadu obsahující talíř, kelímek a misku s dekorem „CARS RSN“, který pokrývá vnější plochu kelímku, celou vnitřní plochu talíře a dno a vnitřní okraj misky. Sada je umístěna v papírové krabici. Na přední straně obalu je uveden několikajazyčný název. Na zadní straně obalu je uvedena adresa výrobce, země původu, obrázek sady nádobí, piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“), piktogram vyjadřující vhodnost výrobku k použití v mikrovlnné troubě (symbol „mikrovlnné trouby“) a další symboly. Na boku obalu na etiketě je uveden popis výrobku, neexistující EAN kód, čísla Saison:116, WGR: 562, Auftr:7147600; adresa výrobce, země původu, symbol „pohárku a vidličky“.

 Odůvodnění: Z vnitřní plochy talíře se uvolňuje kadmium v množství 0,16 mg/dm2. Výrobek pro obsah tohoto prvku nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.1 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

 Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití tohoto talíře může docházet k uvolňování kadmia do potraviny a následně k průniku kadmia do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy