Stanovení nebezpečného výrobku: Šlehací metla Akcent, 32,5 cm, BANQUET® FOR YOUR HOME

Vytvořeno: 17. 9. 2015 Poslední aktualizace: 17. 9. 2015

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Šlehací metla Akcent, 32,5 cm, BANQUET® FOR YOUR HOME

Item nr.: 28AU010B08, ID nr.: 07-2014/14HF3035, EAN: 8591022330920

 

 

Výrobce/Země původu: YANGJIANG TANSUNG INDUSTRIAL CO., LTD., YONGXING YI ROAD, 529500 YANGDONG, GUANGDONG / Čína

Dovozce a distributor: VETRO-PLUS a.s, Vocelova 1176/6, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, IČ: 63217180

Prodejce: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 324/176, 301 62 Plzeň, IČ: 26367505

 

Popis výrobku: Závěsná černá nylonová metla (32,5 cm) s nerezovou rukojetí připevněná ke kartonu s údaji o výrobku. Na rukojeti se nachází nápis BANQUET® FOR YOUR HOME. Na kartonu se nachází další identifikace výrobku (různé kódy, web dovozce, symbol výrobku určeného pro styk s potravinami (vidlička a pohárek), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“)). Ve více jazycích (včetně češtiny) je uveden název výrobku, pokyny k použití a údaje o dovozci/distributorovi.

 

Odůvodnění:  Laboratorními rozbory byla ve výluhu zjištěna přítomnost primárních aromatických aminů. Výrobek pro tento obsah primárních aromatických aminů nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 10 nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve spojení s odstavcem 2 přílohy II. Bylo zjištěno, že se jedná o látku s karcinogenním potenciálem u člověka 2-naftylamin (CAS No. 91-59-8), látku s možnými karcinogenními účinky na lidský organismus o-toluidin (CAS No. 95-53-4) (oboje zejm. na močový měchýř), 4,4´-diaminodifenylmethan (CAS No. 101-77-9) (s možnými karcinogenními účinky na lidský organismus zejm. na játra a štítnou žlázu), benzidin (CAS No. 92-87-5) – látku se známým karcinogenním potenciálem pro člověka, 4.4´-methylendiamin (CAS No. 101-77-9) – látku s předpokládaným karcinogenním potenciálem pro člověka a dvě další látky podezřelé na lidské karcinogeny: 3,3´-dimethylbenzidin (CAS No. 119-93-7) a 4-methyl-m-fenylendiamin (CAS No. 95-80-7). Dále byla zjištěna přítomnost anilinu (CAS No. 62-53-3), rovněž karcinogenní látky s možnými účinky zejm. na močový měchýř.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy