Stanovení nebezpečného výrobku: Sklenka s ouškem „Prague“ se zlatým okrajem

Vytvořeno: 25. 8. 2017 Poslední aktualizace: 25. 8. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Sklenka s ouškem „Prague“ se zlatým okrajem

(značení dle dolepené etikety: VELA-20)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno

Distributor dle nabývacích dokladů: KARLŠTEJNSKO s.r.o., 267 18 Karlštejn 334, IČO: 27156460

Prodejce: CARINA ART s.r.o., Mezi školami 2473/14, 158 00 Praha – Stodůlky, IČO: 27255981

 

Popis: Jedná se o sklenku s ouškem a zlatým okrajem a s obrázkem Prahy (včetně nápisu Prague). Na dně může být dolepena bílá papírová etiketa s nápisem VELA-20. Výrobek je prodáván bez jakéhokoli značení.

Odůvodnění:  Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství 1,29 mg na předmět a olovo v množství 11,8 mg na předmět. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto odlivky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy