Stanovení nebezpečného výrobku – Skleničky s potiskem (bernardýn)

Vytvořeno: 15. 11. 2011 Poslední aktualizace: 15. 11. 2011

   

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 
 
Skleničky s potiskem (bernardýn), sada  6 kusů
 
Výrobce/Země původu: nezjištěno
Dovozce + Distributor: Rico Art s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, IČ: 26002809;
Roman Fojtů, Haškova 560, 790 81 Česká Ves, IČ: 46088296
 
Popis:  Jedná se o sadu skleniček s potiskem (bernardýn) balených po 6 kusech v kartonu s textilní výplní. Na karton je přilepena etiketa s uvedením firmy Rico Art s.r.o. jako výrobce a distributora včetně loga firmy, e-mailového a telefonického spojení a webových stránek firmy. Dále se na etiketě nachází symbol výrobku určeného pro styk s potravinami (kelímek s vidličkou) a text „Děláme kdekoho šťastným“.
 
Odůvodnění:  Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství 0,34 − 0,35 mg na skleničku a olovo v množství 4,7 − 5,8 mg na skleničku. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto skleničky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy