Stanovení nebezpečného výrobku – Sklenice s potiskem LEMON ORANGE

Vytvořeno: 29. 6. 2011 Poslední aktualizace: 29. 6. 2011

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

 

Sklenice s potiskem LEMON ORANGE, objem 270 ml, EAN: 5906764481138

 

 
Výrobce/Země původu: Shenzen Oct Glassware Industrial Co. Ltd./ Čína
 
Distributoři: Kozák Svitavy s.r.o., Pivovarská 644/1, 568 02 Svitavy, IČ: 27540316
                      VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o., Na lánech 1, Litomyšl, IČ: 48155403
 
Popis: Nápojová sklenice z čirého skla dekorovaná na vnější straně vícebarevným dekorem (s vyobrazením plátků citrusových plodů a nápisy LEMON a ORANGE) zasahujícím do okraje pro pití (2 cm od horního okraje sklenice).  
 
Odůvodnění: Distribuce výrobku byla hlášena prostřednictvím evropského systému rychlého varování RASFF. Šetřením byl výskyt výrobku na trhu potvrzen, stejně jako laboratorní testy potvrdily, že z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství 0,83 mg na skleničku a olovo v  množství 5,5 mg na skleničku. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Riziko kadmia spočívá v jeho vysoké toxicitě a schopnosti hromadit se v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. Při otravě kadmiem mohou být poškozeny ledviny a játra, kadmium dále může poškodit kosti, plíce a gastrointestinální trakt.
 
 
 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy