Stanovení nebezpečného výrobku: Sklenice 240 ml, VP®DESIGN

Vytvořeno: 21. 6. 2018 Poslední aktualizace: 21. 6. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Sklenice 240 ml, VP® DESIGN

EAN: 8591022129890, kód 61F78

(dle dolepené etikety)

 

Výrobce/ země původu: FUNG LIN WAH ENTERPRISE, RM. 1001-4, Hang Cheong Centre, Tai Kok Tsui/ Čína

Dovozce/ distributor: VETRO – PLUS a.s., Vocelova 1176/6, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, IČO: 63217180, www.vetroplus.cz

 

Popis: Jedná se o sklenici o objemu cca 240 ml s dekorem hus s modrou mašlí na krku a modrými proužky na spodu sklenice a u ústního okraje. Na spodní straně sklenice je bílá etiketa s uvedeným českým názvem výrobku, s dalšími cizojazyčnými názvy, kódem 61F78, zemí původu, dovozcem/ distributorem, EAN kódem a tvrzením v polském jazyce, že na výrobek byl vystaven hygienický certifikát PZH (Posiada Atest PZH).

Odůvodnění: Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství 0,37 mg na předmět a olovo v množství 12,2 mg na předmět. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto sklenice může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organismu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy