Stanovení nebezpečného výrobku: skleněné odlivky s dekorem švestek v dárkovém balení s poličkou na zeď

Vytvořeno: 27. 2. 2019 Poslední aktualizace: 27. 2. 2019

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

skleněné odlivky s dekorem švestek v dárkovém balení s poličkou na zeď

(výrobek nebyl označen názvem)

 

Osoba odpovědná za uvedení na trh/ země původu: Zdeněk Glozar, Rybářská 1041/34, 664 91 Ivančice, IČO: 42270855/ Česká republika

Prodejce: Romana Smékalová, Růžová 80, 569 43 Jevíčko, IČO: 12356263 (provozovna: Rybářův ráj, Pivovarská 812, Jevíčko)

 

Popis: Jedná se o sadu 6 skleněných odlivek s dekorem švestek, umístěných v dvouřadé dřevěné poličce, na zadní stěně poličky je umístěn otvor pro případné zavěšení. Sada je zabalena v celofánovém obalu, na kterém je nalepena bílá etiketa s údaji o osobě odpovědné za uvedení výrobku na trh. Jiné značení na výrobku není uvedeno.

Odůvodnění: Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství od 1,35 ± 0,14 mg na předmět a olovo v množství od 14,6 ± 1,8 mg na předmět. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto sklenice může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.

           

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy