Stanovení nebezpečného výrobku: skleněné odlivky „omezuje jen řidiče ty jedeš dál“

Vytvořeno: 18. 12. 2018 Poslední aktualizace: 18. 12. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

skleněné odlivky „omezuje jen řidiče ty jedeš dál

EAN kód: 8591382341093 (kód patří jiné firmě)

 

Výrobce/ Země původu: nezjištěni

Distributor/ distributor dle nabývacího dokladu: Josef Chládek, U stavu 597, 783 14 Bohuňovice,

IČO: 05691656/ Roman Fojtů, Haškova 560, 790 81 Česká Ves, IČO: 46088296

Prodejci: TRAFIKA Eva Válková, Hlavní 81, 739 11 Frýdlant n. O., IČO: 69611599/ Karel Řehák, servis a prodej elektro, 788 05 Libina, IČO: 13615190/ RASTY, spol. s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČO: 29236843/ Smékalová Romana – Rybářův ráj, pivovarská 812, 569 43 Jevíčko, IČO: 12356263

 

Popis: Jedná se o sadu 2 kusů skleněných odlivek balených v papírové skládačce modré barvy (např. s obrázky odlivek, lahví a červené mašle na dně skládačky). Odlivka se zesíleným dnem z čirého skla, z vnější strany je umístěn potisk dopravní zákazové značky (nejvyšší povolená rychlost) s textem „omezuje jen řidiče ty jedeš dál“ částečně v místě pitného okraje. Na spodní straně skládačky je uveden EAN kód (který patří jiné firmě) a nalepena bílá etiketa s údaji o distributorovi a se symbolem výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“).

Odůvodnění:  Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství 0,56 mg na předmět a olovo v množství 5,9 mg na předmět. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto odlivky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy