Stanovení nebezpečného výrobku skákací míč plastový zelený

Vytvořeno: 12. 12. 2016 Poslední aktualizace: 12. 12. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

skákací plastový míč zelený

(výrobek je prodáván bez jakéhokoli značení)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno

Distributor dle nabývacích dokladů: LUTON GROUP, s.r.o., Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3, IČO: 24285439 (podnikatel ukončil činnost v režimu živnostenského zákona)

Prodejce: Loc Lai Van, Brandtova 3266/12, 400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa, IČO: 63089211                                                                                                       (prodejna: AD Supermarket, Mírová 6, 400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hračka obsahuje DEHP v množství 1,19 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Skákací zelený plastový míč s výběžky a se dvěma úchyty, s různými obrázky (např. zajíc na kole či králík s mrkví). Výrobek je balen do mikrotenového sáčku bez jakéhokoli značení.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy