Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Stanovení nebezpečného výrobku: Silikonová forma na VAFLE bankett

Vytvořeno: 20. 10. 2017 Poslední aktualizace: 20. 10. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Silikonová forma na VAFLE, bankett, 21,5 × 2 cm, 85625

 

Osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh / Prodejce: EMBA TRADE s.r.o., Dorská 232/3, 503 11 Hradec Králové, IČO: 24754790 (zakoupeno v již zrušené podnikové prodejně Palackého tř. 1932/203, Pardubice)

 

Popis výrobku: Nebalená silikonová forma tvaru pětilístku o rozměrech 21,5 × 2 cm. Výrobek je připevněn k papírovému kartonu s uvedením názvu, rozměrů, materiálu, kódu, pokynů k použití a dodavatele výrobku. 

Odůvodnění:  Laboratorními rozbory byla ve výluhu zjištěna přítomnost primárních aromatických aminů v množství 0,015 a 0,045 mg/kg simulantu. Výrobek pro tento obsah primárních aromatických aminů nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3, odst. 1, písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů. Bylo zjištěno, že z materiálu výrobku se uvolňuje 2–naftylamin (CAS No. 91-59-8). Jedná se o látku s karcinogenními účinky na lidský organismus, která může způsobovat karcinom močového měchýře.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy