Stanovení nebezpečného výrobku: Set 3 panenek „for you“, NO.13048

Vytvořeno: 3. 1. 2018 Poslední aktualizace: 3. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Set 3 panenek „for you“

název dle značení na dolepené etiketě: for you, ITEM NO: 13048

EAN: 8625511304816 (kód neodpovídá žádné zemi)

 

Výrobce dle značení/ země původu: Čína

Dovozce: Willstar group s.r.o., Tigridova 1501/6, 140 00 Praha 4- Michle, IČ: 29006724 (firma vymazána z obchodního rejstříku od 6.srpna 2016)

Distributor/ prodejce dle značení: MOMAR s.r.o., Brno, Gorkého 84/41, 602 00 Veveří,  IČ: 26301326 (prodejna LUNA, 17.listopadu 56/10, 690 02 Břeclav)  

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 14,8 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Set 3 panenek uzavřených v mikrotenovém sáčku. Panenky jsou vysoké cca 12 cm, s barevnými textilními šaty a dlouhými vlasy. Na plastovém obale je uvedeno upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, označení shody CE a země původu. Na dolepené papírové etiketě je uveden anglický text identifikující výrobek (for you), anglické označení 3 kusů panenek v setu (3 PC), země původu, ITEM a EAN kód.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy