Stanovení nebezpečného výrobku – sada umělých nehtů Unique Mode® PROFFESIONAL NAIL TIPS, Beautiful Nails of Charming Ladies

Vytvořeno: 1. 8. 2012 Poslední aktualizace: 1. 8. 2012

    

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný výrobek tuto sadu plastových nehtů:
 
Unique Mode® PROFFESIONAL NAIL TIPS, Beautiful Nails of Charming Ladies
 
Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno
Distributor/ Prodejce: Van Nham Nguyen, Jugoslávská 2817/39, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 60050179
Prodejní místo:  Obchodní centrum N&D, Nádražní 3234/145A, 702 00 Ostrava − Moravská Ostrava
 
Popis: Jedná se o sadu plastových nehtů na ruce v různém designu. Balení je tvořeno plastovým sáčkem, ve kterém je 24 ks nehtů a lepidlo v červené tubě. Sáček je všit do barevné kartónové košilky. Na zadní straně kartonu je návod k použití v anglickém jazyce. Tato jednotlivá balení jsou společně připevněna na karton a tak tvoří velkoobchodní balení s otvory v horní části na zavěšení do regálových konzolí.
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
§ 26 odst. 1 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických prostředcích zakázána v příloze 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky (v položce č. 675), a to dibuthylftalát.
 
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.
 
 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy