Stanovení nebezpečného výrobku: sada umělých nehtů s lepidlem Nail ART, NO.KP002

Vytvořeno: 21. 12. 2016 Poslední aktualizace: 21. 12. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Nail ART, NO.KP002 (sada umělých nehtů s lepidlem)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: Quang Hien Dao, Nad školou 258, 403 39 Chlumec, IČO: 27344886 (prodejna: Smíšené zboží, Chlumec 227)

 

Popis: Jedná se o sadu plastových nehtů na ruce v různých barevných a stylových variantách a lepidla v cca 5 cm dlouhé oranžové tubě (na lepidle je ve složení uveden dibutylftalát). Nehty jsou společně s lepidlem uzavřeny do plastového sáčku uzavřeného kartonem. Na kartonu jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek a jeho kód, další propagační texty a fotografie prstů ozdobených plastovými nehty, návod k použití a text NAIL KOREA. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), jmenovitý obsah, datum minimální trvanlivosti, seznam přísad, číslo šarže a povinné české texty.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky odstavce b) článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických přípravcích zakázána v příloze II tohoto nařízení (ref. č. 675), a to dibuthylftalát.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, která nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy