Stanovení nebezpečného výrobku – sada umělých nehtů „Nail Art Xiangnier THE FASHION NAIL #B-032“

Vytvořeno: 15. 10. 2012 Poslední aktualizace: 15. 10. 2012

    

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný výrobek tuto sadu plastových nehtů
 
Nail Art Xiangnier THE FASHION NAIL #B-032
 
Výrobce/ Dovozce/ Distributor: neuvedeni
 
Země původu:   Čína
 
Prodejce:  Van Luan Ngo, Cíglerova 1085/22, 198 00 Praha − Černý Most, IČ: 28397975
(Tržnice, Nám. 3. května 73,  Žitavská 72,  468 22 Železný Brod)
 
 
Popis: Jedná se o sadu průhledných bezbarvých plastových nehtů na ruce s dekorem květin a lepidla v modré 5 cm dlouhé tubě s bílým šroubovacím uzávěrem. Nehty s lepidlem jsou uloženy v čirém plastovém sáčku a uzavřeny přeloženým kartonem. Přední strana kartonu, obsahující název výrobku, je pestře zdobena. Na zadní straně kartonu jsou pokyny k použití a varování v angličtině, země původu (Čína) a značení modelu výrobku (#B-032). Jednotlivá balení jsou zasunuta do kartonu o rozměru A4. Chybí složení výrobku, není uveden výrobce ani dovozce.
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výše uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
§ 26 odst. 1 písm. d) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 odst. 1 písm. a) a g) vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení musí být ve srozumitelném, čitelném a nesmazatelném provedení uvedeny na obalu kosmetického prostředku, do kterého je kosmetický prostředek naplněn, jakož i na případném vnějším obalu kosmetického prostředku, obchodní firma nebo název výrobce nebo dovozce a adresa jejího sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení výrobce nebo dovozce, adresa místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, jinak jméno, příjmení a bydliště, a pokud byl vyroben mimo Evropská společenství i země původu kosmetického prostředku. Dále musí být uveden seznam ingrediencí (přísad).
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě vzniku zdravotních komplikací po aplikaci kosmetického prostředku nemají toxikologická centra možnost zjistit ani na obale výrobku, ani u výrobce či dovozce složení výrobku a zvolit tak vhodnou metodu léčby, což může vést k ohrožení zdraví spotřebitelů.
 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy