Stanovení nebezpečného výrobku – sada umělých nehtů „K.nail NO.KP002 Nail Art

Vytvořeno: 15. 10. 2012 Poslední aktualizace: 15. 10. 2012

  

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný výrobek tuto sadu plastových nehtů
 
K.nail NO.KP002 Nail Art
Professional Nail Color & Nail Art System; Perfect lift & Shape; NEW; NAIL KOREA
 
Výrobce/ Dovozce/ Distributor: neuvedeni
Země původu:   pravděpodobně Korea
Prodejce:  Hung Nguyen Thi Viet, Horní náměstí 109, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 65652673
(Tržnice, Horní náměstí 109, Hrádek nad Nisou)
 
Popis: Jedná se o sadu průhledných bezbarvých plastových nehtů na ruce se třpytkami a lepidla v oranžové 5 cm dlouhé tubě. Nehty s lepidlem jsou uloženy v čirém plastovém sáčku a uzavřeny přeloženým kartonem. Přední strana kartonu, obsahující název výrobku, je pestře zdobena. Na zadní straně kartonu jsou pokyny k použití a varování v angličtině a text „NAIL KOREA“. Složení výrobku je uvedeno pouze na tubě s lepidlem.
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výše uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
§ 26 odst. 1 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických prostředcích zakázána v příloze 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky (v položce č. 675), a to dibuthylftalát.
 
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.
 
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy