Stanovení nebezpečného výrobku – Sada umělých nehtů K.nail Art Nails Natural

Vytvořeno: 20. 2. 2013 Poslední aktualizace: 20. 2. 2013

 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný výrobek tuto sadu plastových nehtů:
 
 
K.nail® Art Nails Natural, NO KP − 806
Salon Results Every Time, Professional Nail Color & Nail Art Systém Perfect fit & Shape
 
 
 
Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni / Čína
 
Distributor: Renáta Stejskalová, Malešická 2669/56, 130 00 Praha − Žižkov, IČ: 64570126
 
Prodejce: Jarmila Zimáková, Masarykova 274/88, 252 19 Rudná, IČ: 1892738
 
Popis: Jedná se o sadu 12 ks plastových nehtů na ruce světle růžové (tělové) barvy s bílými okraji (francouzská manikúra) a světle červené tuby lepidla s bílým uzávěrem v průhledném plastovém sáčku s černým kartovovým přebalem s plastovým průhledem. Na přední straně kartonu je uveden název výrobku, na zadní straně jsou v angličtině uvedeny pokyny k používání a varování a informace o zemi původu. Jednotlivé sady jsou po 12 baleních upevněny na kartonu.
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
§ 26 odst. 1 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, protože ve složení použitého lepidla uvádí látku, která je v kosmetických prostředcích zakázána v příloze 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky (v položce č. 675), a to dibuthylftalát.
 
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.
 
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy