Stanovení nebezpečného výrobku – Sada umělých nehtů Instant FRENCH NAIL Easy & Quick

Vytvořeno: 1. 8. 2013 Poslední aktualizace: 1. 8. 2013

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný výrobek tuto sadu plastových nehtů:

 

Instant FRENCH NAIL Easy & Quick

12 Nail Tip, Long Wearing , Handmade by Professionals

Ready to Wear / Applies in Minutes

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu (de značení): neuvedeni / Čína

Prodejce: Chung Pham Van, V Parku 832, 473 01  Nový Bor,  IČ: 63348284

Prodejní místo:  Tržnice, T.G. Masaryka 830, 473 01  Nový Bor

Popis: Jedná se o sadu růžových plastových nehtů na ruce.  Balení je tvořeno kartonovou skládačkou o rozměrech cca 10 × 7 cm s obdélníkovým plastovým průhledem. Ve skládačce je 12 ks nehtů a lepidlo v oranžové tubě, deklarující obsah dibuthylftalátu. Na přední straně kartonu se nachází název výrobku, na zadní straně je návod k použití a varování v anglickém jazyce, uvedení země původu (MADE IN P.R.C. — vyrobeno v Číně) a složení výrobku, uvádějící místo dibuthylftalátu „Ethyl cyanoacrylate“.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
článku 14 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích a jeho doplňků, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických přípravcích zakázána v příloze II tohoto nařízení (ref. č. 675), a to dibuthylftalát.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, která nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy