Stanovení nebezpečného výrobku – sada umělých nehtů „Fashion Nail for woman specially a patten SALON QUALITY

Vytvořeno: 15. 10. 2012 Poslední aktualizace: 15. 10. 2012

    

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný výrobek tuto sadu plastových nehtů
 
Fashion Nail for woman specially a patten SALON QUALITY
 
Výrobce/ Dovozce/ Distributor: neuvedeni
 
Země původu:   Čína
 
Prodejce:  Hung Nguyen Thi Viet, Horní náměstí 109, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 65652673
(Tržnice, Horní náměstí 109, Hrádek nad Nisou)
 
 
Popis: Jedná se o sadu průhledných bezbarvých plastových nehtů na ruce s výrazným barevným dekorem a lepidla v modré 5 cm dlouhé tubě. Nehty s lepidlem jsou uloženy v čirém plastovém sáčku a uzavřeny přeloženým kartonem. Přední strana kartonu, obsahující název výrobku, je převážně bleděmodrá s obdélníkovým průhledem. Na zadní straně kartonu jsou pokyny k použití a varování v angličtině. Chybí složení výrobku, není uveden výrobce ani dovozce ani další pro kosmetické prostředky povinné údaje.
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výše uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
§ 26 odst. 1 písm. d) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 odst. 1 písm. a) a g) vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení musí být ve srozumitelném, čitelném a nesmazatelném provedení uvedeny na obalu kosmetického prostředku, do kterého je kosmetický prostředek naplněn, jakož i na případném vnějším obalu kosmetického prostředku, obchodní firma nebo název výrobce nebo dovozce a adresa jejího sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení výrobce nebo dovozce, adresa místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, jinak jméno, příjmení a bydliště, a pokud byl vyroben mimo Evropská společenství i země původu kosmetického prostředku. Dále musí být uveden seznam ingrediencí (přísad).
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě vzniku zdravotních komplikací po aplikaci kosmetického prostředku nemají toxikologická centra možnost zjistit ani na obale výrobku, ani u výrobce či dovozce složení výrobku a zvolit tak vhodnou metodu léčby, což může vést k ohrožení zdraví spotřebitelů.
  
 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy