Stanovení nebezpečného výrobku: sada umělých nehtů dudustrong NAIL, S315

Vytvořeno: 4. 4. 2016 Poslední aktualizace: 4. 4. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

dudustrong NAIL, S315, 24-12 PRE GLUED NAILS (sada umělých nehtů)
EAN: 6956898028890 (kód neexistuje)

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/Země původu: neuvedeni/ Čína
Prodejce: Tram Duong Van, Jiráskova 571 01 Moravská Třebová – Předměstí,
IČ: 65614682

Popis: Jedná se o sadu plastových nehtů na ruce v různém barevném designu. Balení je tvořeno plastovým blistrem, ve kterém je 12 ks nehtů a lepidlo v oranžové tubě (na lepidle je ve složení uveden dibutylftalát). Blistr je vložen do papírové krabičky růžové barvy. Na kartonu se nacházejí texty identifikující výrobek, na zadní straně jsou pokyny k použití výrobku, k jeho odstranění, kód výrobku (S315), země původu a neexistující čarový (EAN) kód.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky odstavce b) článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických přípravcích zakázána v příloze II tohoto nařízení (ref. č. 675), a to dibuthylftalát.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy