Stanovení nebezpečného výrobku – sada umělých nehtů Art Nails Mei Jia Er, New Design, kód 8810

Vytvořeno: 1. 8. 2012 Poslední aktualizace: 1. 8. 2012

 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný výrobek tuto sadu plastových nehtů:
 
Art Nails Professional Nail Color & Nail Art System, Mei Jia Er, New Design, kód 8810
 
Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno
Distributor/ Prodejce: Van Nham Nguyen, Jugoslávská 2817/39, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 60050179
Prodejní místo:  Obchodní centrum N&D, Nádražní 3234/145A, 702 00 Ostrava − Moravská Ostrava
Popis: Jedná se o sadu plastových nehtů na ruce v různém designu. Balení je tvořeno plastovým sáčkem, ve kterém je 12 ks nehtů a lepidlo v červené tubě. Sáček je připevněn do kartonové košilky s výřezem ve tvaru písmene Q. Na přední straně kartonu je kromě názvu výrobku ještě text HIGH QUALITY, na zadní straně je návod k použití v anglickém jazyce. Tato jednotlivá balení jsou společně připevněna na karton s otvorem na zavěšení do regálových konzolí. V horní části kartonu je znovu uveden název výrobku.
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
§ 26 odst. 1 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických prostředcích zakázána v příloze 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky (v položce č. 675), a to dibuthylftalát.
 
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.
 
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy