Stanovení nebezpečného výrobku – Sada umělých nehtů ART NAIL OPOOLA, ITEM NO 2618

Vytvořeno: 18. 2. 2013 Poslední aktualizace: 18. 2. 2013

 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný výrobek tuto sadu plastových nehtů:
 
 
ART NAIL OPOOLA TM, PROFESSIONAL, ITEM NO 2618
 
 
 
Výrobce dle značení: YI WU JIAO LAN ART CO., LTD.
 
Země původu/ Dovozce/ Distributor: neuvedeno / Čína
 
Prodejce: D&L Markets s.r.o., Masarykova 598/106, 252 19 Rudná, IČ: 24256102
 
Popis: Jedná se o sadu 12 ks plastových nehtů na ruce v zelené barvě s růžovými vlnovkami a oranžové tuby lepidla s bílým uzávěrem v růžovobílé kartonové krabičce s plastovým průhledem. Na zadní straně kartonového obalu jsou v angličtině uvedeny pokyny k používání a varování, piktogramy znázorňující postup použití, údaje o výrobci, zemi původu a kód výrobku.
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
§ 26 odst. 1 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, protože ve složení použitého lepidla uvádí látku, která je v kosmetických prostředcích zakázána v příloze 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky (v položce č. 675), a to dibuthylftalát.
 
Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy