Stanovení nebezpečného výrobku: SADA SKLENIČEK 6 ks (hrušky)

Vytvořeno: 31. 5. 2016 Poslední aktualizace: 31. 5. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

SADA SKLENIČEK 6 ks (hrušky), 57 ml, ITEM NO: 2314514  

EAN: 8713123145146 (kód náleží společnosti Profitplant B.V., Ginkgo 48, 1424 LE DE KWAKEL, Nizozemsko)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno

Distributor (dle značení na vnějším obalu): ATENSANA S.R.O., PRAHA 1, REVOLUČNÍ 1082, 110 00 (nedohledatelná společnost)

Prodejce: Linh Dao Van, Poděbradova 57, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 66062608 (provozovna: tržnice, Husovo nám. 34, 512 51 Lomnice nad Popelkou)

 

Popis: Jedná se o 6dílnou sadu skleněných odlivek o objemu 57 ml s potiskem obrázku hrušky, který zasahuje do okraje pro pití. Odlivky jsou umístěny v kartónové skládačce, na níž je uveden český název výrobku, kód ITEM NO: 2314514, čarový (EAN) kód, adresa nedohledatelného distributora, vícejazyčné varování pro používání skleniček, piktogram Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), recyklační symbol a piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“).

Odůvodnění:  Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství 0,74 mg na odlivku a olovo v množství 9,65 mg na odlivku. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto odlivky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy