Stanovení nebezpečného výrobku: SADA SKLENIČEK 6 ks – 30 ml, ITEM NO.: 231 66 44

Vytvořeno: 12. 4. 2016 Poslední aktualizace: 12. 4. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

SADA SKLENIČEK 6 ks – 30 ml, ITEM NO.: 231 66 44 
EAN: 8713123166448 (kód neexistuje)

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno
Distributor (dle značení na vnějším obalu): V-REMIX spol. s.r.o., Pražská 383, 252 41 Dolní Břežany
Prodejce: Thi Tran Huong, V planinách 241/14, 109 00 Praha – Dolní Měcholupy, IČ: 03807525 (provozovna: tržnice, Jiráskova 519, 513 01 Semily)

Popis: Jedná se 6dílnou sadu skleněných odlivek o objemu 30 ml s různobarevným potiskem ovoce (meruňky, hrušky a třešně), který zasahuje do okraje pro pití. Odlivky jsou umístěny v kartónové skládačce, na níž je uveden český název výrobku, kód ITEM NO.: 231 66 44, neexistující čarový (EAN) kód, adresa distributora, vícejazyčné varování pro používání skleniček, piktogram Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), recyklační symbol a piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“).

Odůvodnění:  Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství 2,14 mg na odlivku a olovo v množství 20,9 mg na odlivku. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto odlivky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy