Stanovení nebezpečného výrobku: SADA SKLENIČEK 57 ml, 6ks

Vytvořeno: 23. 6. 2017 Poslední aktualizace: 23. 6. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

SADA SKLENIČEK 57 ml, 6ks

ITEM NO: 2314514, EAN: 8713123145146

 

Osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh: ATENSANA s.r.o., Revoluční 1082, 110 00 Praha 1,

IČO: 28448421 (firma ukončila činnost v režimu živnostenského zákona ke dni 8. 1. 2014)

Distributor dle nabývacích dokladů: Dafine Commerce s.r.o., Tigridova 1501/6, 140 00 Praha 4 – Michle,

IČO: 04408926 (firma ukončila činnost v režimu živnostenského zákona ke dni 23. 5. 2017) Dle svého tvrzení zakoupil prodejce výrobky v tržnici SAPA Praha.

Prodejce: Ba Ha Nguyen, Palackého 1445/28, 750 02 Přerov I – Město, IČO: 63810204 (provozovatel: Textil, obuv, domácí potřeby, Masarykovo náměstí 37, 752 01 Kojetín I – Město)

 

Popis: Jedná se o sadu čirých panákových skleniček o objemu 57 ml s dekorem tří třešní s lístkem. Baleno v papírové skládačce po 6 kusech. Na papírové skládačce se nacházejí texty a kódy identifikující výrobek, název a adresa firmy odpovědné za uvedení výrobku na trh, zásady používání výrobku v češtině, slovenštině a polštině, piktogram materiálového složení, symbol Zeleného bodu, symbol výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“) a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Odůvodnění:  Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství 0,8 mg na předmět a olovo v množství 9,4 mg na předmět. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto odlivky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy