Stanovení nebezpečného výrobku: Sada skleniček 3ks – GLASSWARE GREEN APPLE

Vytvořeno: 5. 6. 2018 Poslední aktualizace: 5. 6. 2018

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

GLASSWARE GREEN APPLE

na dolepené etiketě: Sklenice na pití, 3ks, Item No: 2021125, B: 24

EAN: 8713120211257 (neexistuje)

 

Země původu/ výrobce:  Čína/ neuvedeno

Distributor uvedený na etiketě: DAVU s.r.o.                                                                                                 (Polní 315/58, 591 02 Žďár nad Sázavou – dle živnostenského rejstříku v likvidaci)

Distributor dle nabývacího dokladu: TEAMSTAR Plus s.r.o., Donatellova 2003/6,                                        

100 00 Praha 10 – Strašnice, IČO: 29050782

Prodejce: VINACOM obchodní společnost s.r.o., Dr. A. Hejny 226, 542 32, Úpice, IČO: 05721032        (provozovna: Obchodní centrum Majka, Havlíčkova 1371, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)

 

Popis: Jedná se o sadu sklenic o objemu cca 150 ml s dekorem půlkruhů ze žlutých a bílých puntíků. Baleno v plastovém průhledném obalu po 3 kusech. Na sklenicích je barevná polepka s textem (GLASSWARE GREEN APPLE). Na plastovém obalu je nalepena bílá etiketa s uvedeným českým názvem výrobku (Sklenice na pití), kódem Item No: 2021125, číslem šarže B:24, zemí původu, distributorem, neexistujícím EAN kódem, symbolem Zeleného bodu, symbolem výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“) a symbolem nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Odůvodnění:  Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství od 1,358 – 2,25 mg na předmět a olovo v množství od 16,52 – 23,7 mg na předmět. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto sklenice může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.

               

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy