Stanovení nebezpečného výrobku: sada panenek Ever After High, NO.G-9

Vytvořeno: 13. 7. 2018 Poslední aktualizace: 13. 7. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Sada panenek Ever After HighTM, NO.G-9

název dle značení na dolepené etiketě: panenka, GB6675-2003

EAN kód: 1 225222 025016 (neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ země původu: Chenghai, Shantou, province Guangdong Průmyslová zóna/ Čína

Dovozce/ distributor: neuvedeni

Prodejce: Van Tinh Cao, Pod Čihadlem 509, 285 06 Sázava, IČO: 44704810                                                   (prodejna: IVETA Obuv-Textil-Hračky-Domácí potřeby, Sklářská 333, 285 06 Sázava)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky hnědé pleti obsahuje DEHP v množství 14,9 % hm, hlava panenky světlé pleti obsahuje DEHP v množství 14,3 % hm a směsný vzorek botiček obsahuje DEPH v množství 8,24 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Sada plastových panenek o velikosti cca 26 cm s dlouhými vlasy a ohebnýma rukama a nohama. Panenky jsou balené v barevné papírové skládačce s průhledem a s doplňky (např. kabelkou a kartáčem na vlasy ve tvaru klíče). Na přední straně skládačky jsou uvedeny nápisy (Ever After HighTM, The pretty girl Very cute Happy smile They bring us heppiness Let us enjoy new fashion experience fresh feeling), upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+) a obrázek růže a panenek. Na zadní straně se nacházejí cizojazyčné nápisy, obrázky panenek, země původu, kód NO.G-9, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, recyklační symbol a symbol Zeleného bodu. Na dolepené etiketě je uveden český název (panenka), kód GB6675-2003, české varovné texty s chybami, výrobce, neexistující EAN kód, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy