Stanovení nebezpečného výrobku – Sada 6 panáků 40 ml  meruňka

Vytvořeno: 15. 11. 2011 Poslední aktualizace: 15. 11. 2011

      

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 
 
Sada 6 panáků 40 ml meruňka, 6dílná sada odlivek, zn. BASIC CLASS,
kód 041042m, EAN: 8591022131442
Výrobce/Země původu: WIN − WIN No. 65 JIAN XIN BEI ROAD, JIANGBEI DISTRICT, CHONGQUING, CHINA (dodání v r. 2007); WIN – WIN GLASSWARE CO., LTD., Ch 15-4, CHONGQING GENERAL CHAMBER, CHONGQING, CHINA (dodání od 5. 12. 2007 do r. 2009) / Čína
Dovozce + Distributor: VETRO-PLUS a.s., Vocelova 1176, 500 02 Hradec Králové, IČ: 63217180
Prodejce: AHOLD Czech Republic, a.s., Slavíčkova 1a, 638 00  Brno, IČ: 25268082,
provozovna ALBERT Hypermarket, Žižkova 515, 541 01 Trutnov
 
Popis:  Jedná se 6dílnou sadu odlivek balenou v kartonu a průhledném celofánovém obalu. Čiré skleněné odlivky jsou zdobeny obrázkem větvičky s meruňkami. Obrázek zasahuje do pitného okraje. Na kartonu je značka výrobku, název výrobku v několika jazycích, text „EU NORM“, objem odlivek (40 ml), kód výrobku a čárový (EAN) kód. Dále je uvedena webová adresa dovozce (www.vetroplus.cz) včetně adresy distributorů v různých zemích a symbol výrobku určeného pro styk s potravinami (kelímek s vidličkou).
Odůvodnění:  Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství 0,26 − 0,869 mg na odlivku (jen u některých odlivek) a olovo v množství 0,808 − 9,57 mg na odlivku. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto odlivky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.
 

 

Přílohy