Stanovení nebezpečného výrobku: Sada 3 panenek (rodina), Vogue GIRL, HaPPy every Day!, NO.263-D

Vytvořeno: 25. 1. 2018 Poslední aktualizace: 25. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Sada 3 panenek (rodina) Vogue GIRL, HaPPy every Day!, THE BEST PARTNER, NO.263-D

značení na dolepené etiketě: G090105-263D-25-4557

EAN: 5907773985679

 

Výrobce dle značení/ země původu: HONG HUO ER TOYS FACTORY, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG, CHINA /Čína

Dovozce dle značení: GAZELO toys SP. Z O.O., 42-226 Czestochowa, Ul. Zaciszaňska 9/19, OSTROZEZENIE, Polska

Distributor dle značení: EHG s.r.o., nám.14 října 1307/2, 150 00 Praha 5-Smíchov, IČ: 02875217

Prodejce: MOKIN Group s.r.o., Zbožská 2250, 288 02 Nymburk, IČ: 05390974 (prodejna TEXBO, Masarykova třída 1801, Teplice)  

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky matky obsahuje DEHP v množství 14,3 % hm, hlava panenky otce obsahuje DEPH v množství 20,4 % hm a hlava panenky dítěte obsahuje DEPH v množství 24,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Sada 3 panenek (otec, matka, dítě). Postava otce a matky jsou vysoké cca 30 cm a postava  dítěte je vysoká cca 7 cm. Panenky jsou oblečeny do barevných textilních šatů, matka má dlouhé, barevné vlasy, otec má vlasy namalované. Sada panenek je balena v papírové skládačce s průhledem, ev. s doplňky (oblečení pro matku). Na papírovém obale jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek a další texty (Vogue GIRL, THE BEST PARTNER, HaPPy every Day!, To enjoy high reputation at home and abroad.) a číselný symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ AGES). Na spodní straně kartonu je uvedeno upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), číselný kód NO.263-D, symbol Zeleného bodu, označení shody CE, země původu a recyklační symbol. Na zadní straně kartonu jsou nalepeny 3 bílé etikety. Na první etiketě je uveden dovozce, označení shody CE a symbol, který upozorňuje, že výrobek není vhodný pro děti do 3 let. Na druhé dolepené etiketě je uveden výrobce a EAN kód. Na třetí dolepené etiketě jsou uvedeny upozorňující české texty s chybami (UPOZORNÉNÍ! Nevhodné pro děti mladší 3 let! Obsahuje malé součástky-nebezpečí spolknutí. Vyrobeno v Činé. Výrobek nevhodný pro déti mladších 3let. Nebezpečí udušení malímy částicemi hraček. Obal není hračka, chránit před détmi, nedávat détem na hraní. Obal ponechte v celku, obsahuje návod používání.), distributor, označení shody CE, symbol Zeleného bodu, nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (piktogram)  a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy