Stanovení nebezpečného výrobku: Sada 2 panenek (mořské panny) LINDA HERMOSA SIRENA

Vytvořeno: 21. 3. 2018 Poslední aktualizace: 21. 3. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Sada 2 panenek (mořské panny) LINDA HERMOSA SIRENA
                                                                                           
Na dolepené etiketě: panenka set, Item no: L4359/96/150

EAN kód: 8603961554463 (neexistuje)

     

 

 

Výrobce dle značení/ země původu: neuvedeno / Čína

Dovozce dle značení: T&T Market s.r.o., Libušská 319, 14200 Praha 4 (firma neexistuje)

Prodejce: DL CORP 2017 s.r.o., 1. Máje 451, 739 61 Třinec – Staré Město, IČO: 05757657 (prodejna: DL Market, Revoluční 530, 738 01 Frýdek – Místek)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava menší panenky obsahuje DEHP v množství 16,14 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Sada 2 panenek (mořské panny), ev. s doplňky (čelenka, kabelka, hřeben a boty). Větší panenka má dlouhé vlasy a ocasní ploutev stříbrné barvy, na trupu má odnímatelný plastový oděv stříbrné barvy. Menší panenka má dlouhé vlasy a barevnou plastovou ocasní ploutev. Panenky jsou uloženy v papírové skládačce s průhledem a s grafickým znázorněním a fotografiemi  mořských panen. Na přední straně skládačky jsou uvedeny texty identifikující výrobek (LINDA HERMOSA SIRENA, TRY ME!). Na zadní straně papírové skládačky jsou uvedeny texty identifikující výrobek (LINDA HERMOSA SIRENA, WE ARE MYSTERIOUS!), grafické znázornění a fotografie mořských panen. Identický text „LINDA HERMOSA SIRENA“ a fotografie mořských panen je také na boční straně. Na spodní straně skládačky je uvedeno upozornění na nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno piktogramy), tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, označení shody CE, recyklační symbol a symbol Zeleného bodu. Na spodní straně skládačky je nalepena bílá etiketa s českým názvem výrobku „panenky set“, kódem item no: L4359/96/150, zemí původu, neexistujícím EAN kódem a neexistující firmou jako dovozcem a s varovnými texty v českém jazyce s chybami (Upozornění nebezpečí Male kuli kuličky, Nevhodné pro děti do 3 let! Před předáním hračky dítěti odstraňte sponky a visa sponky a visačky. Čistě na dobře větraném místě.)

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy