Stanovení nebezpečného výrobku: růžový pískací pudl ITEM NO: D472432

Vytvořeno: 31. 8. 2016 Poslední aktualizace: 31. 8. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

hračka ITEM NO: D472432, EAN: 8594724013030 (kód neexistuje)

(pes – růžový pískací pudl)

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Dovozce dle značení: ELDY spol. s r.o., U Zahrady 74/1, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy IČ: 24265292

Prodejce: The Son Pham, Polské lidové armády 71, 411 45 Úštěk – Českolipské Předměstí

(prodejna: Textil-Obuv-Drogerie (Kulturák), Panský Dvůr 88, 411 45 Úštěk)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V měkčených částech hračky byl zjištěn DEHP v množství 23,8 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Hračka z měkčeného plastu – pískací pes (pudl) růžové barvy, výška cca 20 cm, délka cca 15 cm. Hračka je balena do plastové síťky s připevněnou etiketou. Na etiketě je uveden kód výrobku a neexistující čárový (EAN) kód, rozporné informace o vhodnosti výrobku pro děti (v češtině: nevhodné pro děti do 7 let, ve slovenštině: nevhodné pre deti do 3 rokov) – vyjádřeno také piktogramem, země původu, název a adresa dovozce, symbol Zeleného bodu, značka shody CE a další mylné informace (NÁVOD: hračka, CZ).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy