Stanovení nebezpečného výrobku: rtěnka TMT® LIP STICK VITAMIN A C E

Vytvořeno: 25. 7. 2016 Poslední aktualizace: 25. 7. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

TMT® LIP STICK VITAMIN A C E

značení na obalu: RTĚNKA S VITAMINEME, EAN: 3760133128107 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno

Distributor dle nabývacího dokladu: Ideal production s.r.o., Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 – Nusle, IČ: 29126347 (společnost se nenachází na adrese sídla)

Prodejce: Tien Lam Nguyen, Valentova 1733/3, 149 00 Praha, Chodov, IČ: 27974332

(provozovna: tržnice, nám. 3. května 738, 468 22 Železný Brod)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – rtěnku s různým odstínem v plastovém obalu s průhledným uzávěrem. Na plastovém obalu je uveden název výrobku. Na obalu je dolepena průhledná etiketa, kde je uveden seznam přísad, identifikace přípravku, datum minimální trvanlivosti (09. 2018), neexistující EAN kód, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), recyklační symbol (symbol tří šipek v trojúhelníku), symbol Zelený bod, symbol otevřené knihy (odkazuje na připojené informace). Rtěnky jsou uloženy v krabici, na níž je natištěna značka výrobku „TMT®“, anglické texty, neexistující EAN kód. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), jmenovitý obsah, číslo šarže.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy