Stanovení nebezpečného výrobku – Rtěnka s vitamínem E, odstín 03, EAN 3760133128107

Vytvořeno: 20. 12. 2012 Poslední aktualizace: 20. 12. 2012

 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 
 
 
RTĚNKA S VITAMINEM E, LIP STICK, zn. TMT, odstín 03, VITAMIN A.C.E
 
                                 Spotřebujte nejlépe do: 07.2012
 
                                         EAN: 3760133128107
 
 
Výrobce/Země původu: TMT COSMETICS (adresa neuvedena) / neuvedena
 
Dovozce/Distributor: neuvedeni
 
 
Prodejce: Obchodní centrum, Náměstí 154, 768 05 Koryčany, provozovatel:  Thanh Hieu Nguyen, 671 24 Vrbovec 55, IČ: 66416060
 
Popis: Horní část rtěnky je tvořena průhledným plastem, umožňujícím zjistit pohledem tvar a barvu rtěnky. Pod průhledným krytem jsou viditelné nápisy TMT, LIP STICK a VITAMIN A.C.E. Spodní část rtěnky je ve zlaté barvě a je na ní uvedeno složení výrobku a datum minimální trvanlivosti, symbol příbalového letáku a kód EAN. Na dně výrobku je nalepen štítek s označením odstínu (03), názvem výrobce a hmotností výrobku (NET WET 3,5 g).
 
Odůvodnění:   Výrobek obsahuje kadmium v množství 323 mg/kg. Kadmium a jeho sloučeniny jsou ve smyslu přílohy č. 2, položky 68 vyhlášky MZ ČR č. 448/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v kosmetice zakázané. Riziko kadmia spočívá v jeho vysoké toxicitě a schopnosti hromadit se v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav.    
            Výrobek obsahuje olovo v množství 151 mg/kg. Olovo a jeho sloučeniny jsou ve smyslu přílohy č. 2, položky 289 vyhlášky MZ ČR č. 448/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v kosmetice zakázané. Riziko olova spočívá v možnosti poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva.
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy