Stanovení nebezpečného výrobku: rtěnka LIPSTICK eve/ ever-TRUE, ITEM NO.: LIP-1221

Vytvořeno: 10. 3. 2017 Poslední aktualizace: 10. 3. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

rtěnka LIPSTICK eve/ ever-TRUE, ITEM NO.: LIP-1221

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Prodejce: Tien Dung Le, Tatarkova 722/24, 149 00 Praha – Háje, IČO: 27418391                                                (prodejna: T&T, Kabátnická 3305, 434 01 Most)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – rtěnku – v plastovém vysunovacím obalu tvaru tyčinky s průhledným plastovým uzávěrem. Výrobek může být umístěn ve skupinovém obalu – papírové skládačce. Pouze zde se nachází seznam přísad ve formě neodpovídající platné legislativě, jmenovitý obsah, název výrobce, datum výroby a datum minimální trvanlivosti, symbol Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a piktogram výrobku netestovaného na zvířatech („králík v trojúhelníku“) – takové značení je ale v rozporu s platnou legislativou. Nejsou totiž přípustná tvrzení, která vyvolávají dojem, že přípravek má zvláštní přínos, přičemž ve skutečnosti představuje pouhé dodržení minimálních právních požadavků (takovým minimálním požadavkem je platný všeobecný zákaz testování kosmetických přípravků na zvířatech). Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (dovozce) a povinné české texty.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy