Stanovení nebezpečného výrobku: rtěnka EV, EVER-TRUE, BEST The Beauty On My Lip, ROUGE, COLOR FASHION, SHEER LIPSTICK

Vytvořeno: 4. 1. 2017 Poslední aktualizace: 4. 1. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

rtěnka EV, EVER-TRUE, BEST The Beauty On My Lip, ROUGE, COLOR FASHION, SHEER LIPSTICK,

ITEM NO.LIP-1239, EAN: 6930249902718 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno

Distributor dle poskytnuté dokumentace: Byly předloženy dvě faktury, na kterých názvy výrobků neodpovídají kontrolovanému kosmetickému přípravku. Druhá faktura byla vystavena až tři dny po zahájení kontroly:

1/ TAMDA FOODS s.r.o., Libušská 319/126, 142 00 Praha – Písnice, IČO: 27160840

2/ Memory vision s.r.o., Trojická 1910/7, 128 00 Praha – Nové Město, IČO: 040036

Prodejce: KJM J.H., s.r.o., Klášterská 76, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO: 28135351

(provozovna: Centrum levného nákupu, Lannova tř. 55/31, 370 01 České Budějovice 6)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – rtěnku různých barevných odstínů – v plastovém obalu tvaru tužky s  anglickými texty identifikujícími výrobek. Na dolepené etiketě se nachází značka výrobku, kód výrobku a neexistující čárový (EAN) kód. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), jmenovitý obsah, seznam přísad a povinné české texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy