Stanovení nebezpečného výrobku: ŘASENKA VOLLARÉ CLUBBING GALACTIC FLASH

Vytvořeno: 22. 8. 2017 Poslední aktualizace: 22. 8. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

VOLLARÉ CLUBBING GALACTIC FLASH, EXTRA VOLUME & EXTRA LONG MASCARA, 12 ml

EAN: 5907619830774 (kód neexistuje)

značení dle dolepené české etikety: ŘASENKA, číslo série: 1730715

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: Verona Products Professional Sp. z o.o., 96-500 Sochaczew, Andrzejów Duranowski 27B/ Polsko

Prodejce: Cong Minh Nguyen, Náměstí 27, 768 33 Morkovice-Slížany – Morkovice, IČO: 67366376 (prodejna: Smíšené zboží, Náměstí 27, 768 33 Morkovice-Slížany – Morkovice)

 

Popis: Kosmetický přípravek (řasenka) je naplněn do černé tuby s nalepenými etiketami s motivem oka a řasenkového kartáčku. Na obale se nacházejí nápisy identifikující výrobek, nominální obsah, seznam přísad (je uveden mj. isobutylparaben), neexistující čárový (EAN) kód a vyznačení osoby odpovědné za uvedení výrobku na trh. Na dolepené bílé etiketě se nachází český název výrobku, datum minimální trvanlivosti a číslo série.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky odstavce b) článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických přípravcích zakázána v příloze II tohoto nařízení (ref. č. 1375), a to isobutylparaben.

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (Scientific Committee on Consumer Safety Opinion on Parabens Updated request for a scientific opinion on propyl- and butylparaben (3. 5. 2013)) konstatoval, že pro hodnocení bezpečnosti vybraných parabenů, mj. také isobutylparabenu, výrobní odvětví poskytlo omezené informace nebo neposkytlo informace žádné. Pro tyto sloučeniny tudíž nelze riziko pro člověka vyhodnotit. Zmíněné látky jsou tedy uvedeny v příloze II výše citovaného nařízení, aby bylo zřejmé, že jsou v kosmetických přípravcích zakázané. Výrobek s obsahem těchto látek nelze považovat za bezpečný.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy