Stanovení nebezpečného výrobku: řasenka Mascara, Baolishi COSMETICS

Vytvořeno: 22. 7. 2016 Poslední aktualizace: 22. 7. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Mascara, Baolishi COSMETICS

dle dolepené etikety: Mascara, EAN: 0042000045384 (kód neexistuje) 

 

Výrobce/ Dovozce: neuvedeno

Země původu: Čína

Distributor dle nabývacího dokladu: Ideal production s.r.o., Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 – Nusle, IČ: 29126347 (společnost se nenachází na adrese sídla)

Prodejce: Tien Lam Nguyen, Valentova 1733/3, 149 00 Praha, Chodov, IČ: 27974332

(provozovna: tržnice, nám. 3. května 738, 468 22 Železný Brod)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – řasenku v černé plastové tubě se žlutým šroubovacím uzávěrem s názvem výrobku a jmenovitým obsahem (Net: 10 ml). Na dolepené etiketě je uveden název výrobku, číslo ITEM NO:NM4538, země původu, neexistující EAN kód, text „Dovozce:CZ“, značka shody CE. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: název a adresa osoby odpovědné za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), datum minimální trvanlivosti, číslo šarže, seznam přísad.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy