Stanovení nebezpečného výrobku: řasenka cantare

Vytvořeno: 15. 11. 2017 Poslední aktualizace: 15. 11. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

MASCARA WATERPROOF X4, 2000 LASH 500%, zn. cantare, 9 ml

značení dle dolepené české etikety: Rasenka, číslo série: 09150141,

EAN: 5904215400141 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: Editt Cosmetics, 05-090 Raszyn, Falenty Nowe ul. Falencia 1a/ Polsko

Prodejce: Thi Nga Vu, Mariánksé náměstí 1247, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 04585178 (prodejna: Smíšené zboží CBA, 763 63 Halenkovice 176)

 

Popis: Kosmetický přípravek (řasenka) je naplněn do různobarevných 9 ml tub. Na tubě se nacházejí nápisy identifikující výrobek, nominální obsah, seznam přísad (je uveden mj. isobutylparaben) a různé piktogramy (symbol Zeleného bodu, symbol doby trvanlivosti po otevření – symbol otevřeného kelímku, symbol doby trvanlivosti po otevření – symbol otevřeného kelímku, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí – piktogram „basketbalisty“ a symbol odkazu na připojené informace, ovšem žádné informace připojeny nejsou). Na dolepené bílé etiketě se nachází český název výrobku, datum minimální trvanlivosti, číslo série, neexistující čárový (EAN) kód, název a sídlo osoby odpovědné za uvedení kosmetického přípravku na trh.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky odstavce b) článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických přípravcích zakázána v příloze II tohoto nařízení (ref. č. 1375), a to isobutylparaben.

 

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (Scientific Committee on Consumer Safety Opinion on Parabens Updated request for a scientific opinion on propyl- and butylparaben (3. 5. 2013)) konstatoval, že pro hodnocení bezpečnosti vybraných parabenů, mj. také isobutylparabenu, výrobní odvětví poskytlo omezené informace nebo neposkytlo informace žádné. Pro tyto sloučeniny tudíž nelze riziko pro člověka vyhodnotit. Zmíněné látky jsou uvedeny v příloze II výše citovaného nařízení, aby bylo zřejmé, že jsou v kosmetických přípravcích zakázané. Výrobek s obsahem těchto látek nelze považovat za bezpečný.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy