Stanovení nebezpečného výrobku: pudr COMPACT POWDER With Almond Oil, paris MEMORIES

Vytvořeno: 2. 5. 2017 Poslední aktualizace: 2. 5. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

COMPACT POWDER With Almond Oil, paris MEMORIES, SHADE 04, B553, (C010604) (pudr)

EAN: 5411085606042 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: nezjištěni / Spojené arabské emiráty

Distributor dle značení: PARIS MEMORIES COSMETICS, P.O.BOX 2, 2520 RANST, BELGIE

Prodejce: Dung Hoang Xuan, Na Honech I 5540, 760 05 Zlín, IČO: 60559951 (přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2028)

(provozovna: SUPERSHOP, Palackého 520/10, 769 01 Holešov)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – pudr – v kulatém plastovém obalu s průhlednou vrchní částí. Na obale se nacházejí různojazyčné texty identifikující výrobek, různé kódy (včetně neexistujícího čárového – EAN – kódu), seznam přísad (v seznamu přísad je uvedena i látka isobutylparaben), symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku), název a adresa distributora a země původu. Součástí balení je labutěnka k nanášení pudru.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky odstavce b) článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických přípravcích zakázána dle přílohy II tohoto nařízení (ref. č. 1375), a to isobutylparaben.

 

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (Scientific Committee on Consumer Safety Opinion on Parabens Updated request for a scientific opinion on propyl- and butylparaben (3. 5. 2013)) konstatoval, že pro hodnocení bezpečnosti vybraných parabenů, mj. také isobutylparabenu, výrobní odvětví poskytlo omezené informace nebo neposkytlo informace žádné. Pro tyto sloučeniny tudíž nelze riziko pro člověka vyhodnotit. Zmíněné látky jsou tedy uvedeny v příloze II výše citovaného nařízení, aby bylo zřejmé, že jsou v kosmetických přípravcích zakázané. Výrobek s obsahem těchto látek nelze považovat za bezpečný.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy