Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Stanovení nebezpečného výrobku: Profesionální odmašťovač na přírodní řasy Black Diamond La Lill Primer,15 ml

Vytvořeno: 30. 6. 2016 Poslední aktualizace: 30. 6. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

La Lill Primer, 15 ml, šarže: 01 2016

značení dle dolepené etikety: Profesionální odmašťovač na přírodní řasy Black Diamond

 

Výrobce/Země původu: Beauty Vital Agnieszka Volker, Róžana Droga 9, 64-920 Pila

Distributor/Prodejce:  Pavlína Vyklická, Plzeňská 1125/1, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ: 76308740

 

Popis: Čirý kosmetický přípravek balený do průhledné skleněné lahvičky o objemu 15 ml s černým plastovým uzávěrem s aplikátorem (štětečkem). Na lahvičce je nalepena černá etiketa. Na etiketě se nacházejí polské texty identifikující výrobek, složení výrobku, symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku) a další značení podle již neplatné legislativy (výstražný symbol hořlaviny a zdraví škodlivé látky/směsi + již nepoužívané tzv. R věty). Na originální etiketu je dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, popisem funkce výrobku a informací, že se výrobek nanáší na odlíčené řasy. Chyběl návod / zvláštní informace ohledně použití výrobku.

Odůvodnění: Laboratorními rozbory byly u výrobku za podmínek testu HET-CAM in vitro, který simuluje vybrané reakce oční tkáně, zjištěny silné dráždivé účinky (tedy nejsilnější dle použité klasifikace). Jednorázový uzavřený kožní test prokázal u exponovaných osob bezprostředně po odstranění testu reakce ve smyslu jednolitého až plamenného zarudnutí (plamenné zarudnutí je v systému klasifikace kožní reakce nejsilnější úroveň), která přetrvávala i v intervalu odečtu 24 a 48 hodin po skončení aplikace. Za podmínek jednorázového otevřeného kožního testu byl zjištěn mírný potenciál dráždivosti pro kůži. Výrobek tak není bezpečný ve smyslu článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích za obvyklých nebo rozumně předvídatelných podmínek použití s přihlédnutím zejména k obchodní úpravě, k označení; k návodu k použití a likvidaci a k jakýmkoli dalším údajům nebo informacím poskytnutým odpovědnou osobou.

 

Riziko používání tohoto výrobku za obvyklých nebo rozumně předvídatelných podmínek spočívá v možném poškození rohovky chemickým popálením (tato diagnóza byla stanovena lékařem v konkrétním případě spotřebitelky, kdy byla následně nasazena léčba přípravkem používaným při poškození rohovky vyvolaném chemickým popálením oka) a ve vzniku erytému, přetrvávajícímu po skončení aplikace.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy