Stanovení nebezpečného výrobku: Pohár BAMBOO KITCHEN GOODS & MORE, Art. 826087

Vytvořeno: 27. 8. 2018 Poslední aktualizace: 27. 8. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Pohár BAMBOO KITCHEN GOODS & MORE, Art. 826087

údaje na dolepené etiketě:  NÁDOBÍ PRO STOLOVÁNÍ, dia 8,5 x 10 cm – green

EAN kód: 8718533928839, kód 22992178 50, 39304

 

Výrobce/ Země původu: Čína

Dovozce: KSD, P.O. Box 7, NL, 7120 AA, AALTEN, Nizozemsko

Distributor: KAEMING BV, BROEKSTRAAT 00013, POSTBUS 7, 7122 MN AALTEN, Nizozemsko

Prodejce: Kika Nábytek s.r.o., Pražská 135, 250 01 Čestlice, IČO: 27127133

(již při kontrole prodejce z důvodu předběžné opatrnosti předmětný výrobek stáhnul z trhu)

 

Popis: Plastový pohár o průměru 8,5 x 10 cm béžové barvy s dekorem zelených listů rostlin, krémové barvy uvnitř a na dně pohárku s viditelnými vlákny. Pohár je prodáván nebalený. Na výrobku jsou dolepeny různé etikety s údaji o dovozci, EAN kód, Art. 826087, země původu, symbol Zeleného bodu, piktogram recyklovatelného výrobku („Triman“), symbol výrobku pro styk potravinami (pohárek s vidličkou), symboly nevhodnosti použití do myčky, trouby a mikrovlnné trouby, piktogram způsobu používání výrobku s texty (MAX 2 HRS., MAX 70°C), název výrobku (NÁDOBÍ PRO STOLOVÁNÍ, Pohár BAMBOO, dia 8,5 x 10 cm) a kódy 22992178 50, 39304.

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy bylo prokázáno, že pohár za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství         32,70 – 34,33 mg/kg simulantu. To je v rozporu s článkem 11 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98). Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy