Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Stanovení nebezpečného výrobku: pleťový korektor MISS FIVE, BB MATCH PERFECTION, skin tone adapting concealer

Vytvořeno: 16. 11. 2016 Poslední aktualizace: 16. 11. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

MISS FIVE®, BB MATCH PERFECTION, skin tone adapting concealer (pleťový korektor)

EAN: 6926633620900 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu (dle značení): BABAOLI COSMETCSIND CO., LTD./ Čína

Dovozce: neuveden

Distributor: CHRISTINA COSMETIC, spol. s r.o., Pod Haltýřem 1497/11, 148 00 Praha – Kunratice                   (provozovna: Libušská 319/126, 142 00 Praha – Písnice; kontrolovaná osoba zaslala místo nabývacích dokladů fotografii provozovny, kde byly kosmetické přípravky zakoupeny)

Prodejce: Van Quyet Tran, Náměstí 14, 382 26 Horní Planá, IČO: 86995723                                                       (provozovna: Market, Palackého 137, 382 26 Horní Planá)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – pleťový korektor – v bílé plastové tubě s průhledným plastovým uzávěrem. Tuba je uložena v papírové skládačce s plastovým průhledem. Jak na tubě, tak na papírové skládačce se nacházejí pouze cizojazyčné (zejm. anglické) texty identifikující výrobek a další údaje, jako jmenovitý obsah, různá registrační čísla, datum výroby a expirace, seznam přísad, symbol Zeleného bodu a symbol odkazující na připojené informace (piktogram otevřené knihy). Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (dovozce), funkce kosmetického přípravku a povinné české texty.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy