Stanovení nebezpečného výrobku: plastový talíř s dekorem slunečnic Sun Flower

Vytvořeno: 27. 10. 2015 Poslední aktualizace: 27. 10. 2015

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek pro styk s potravinami:

 

Sun Flower (hluboký bílý plastový talíř s dekorem slunečnic)

 

 

značení dle dolepené etikety: CZ – Dekorační tác 19cm, SK – Dekoračný tanier 19 cm,

Item No: 2041140, 18820080; B: 200, EAN: 8713120411404 (kód neexistuje)

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor dle neprůkazného daňového dokladu: Ominia Tour s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČ: 01898124 (firma je nedohledatelná)

Distributor dle značení: HAIKO MORAVA s.r.o. – v likvidaci, Wintrova 2539/25, 628 00 Brno, IČ: 29269962

Prodejce:  SOUGASS, s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4, IČ: 03071367, (provozovna: WOW!, Vodičkova 1277/19, 110 00 Praha 1 – Nové Město)

 

 

Popis: Hluboký bílý plastový talíř s obrázkem slunečnic a textem Sun Flower na horní straně. Na spodní straně talíře jsou dolepeny texty identifikující výrobek. Na dolepených etiketách se dále nachází piktogram Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek je prodáván nebalený.

 

 

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje melamin v množství 3,5 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 19975, 25420 a 93720, č. látky 239). Limit (2,5 mg melaminu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Dle stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin – EFSA – ze dne 16. 4. 2010 (Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed) může melamin při vyšších dávkách nebo při chronické expozici způsobit poškození ledvin.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy